FSEpos cast

Catalan Arabic Basque Chinese (Simplified) English French Galician German Italian Romanian Spanish
Menu

entrada principal para web 2

IES 26 MISERICORDIA

 

logoIES26 gif rojo

C/ Casa de la Misericòrdia, 34. 46014 VALÈNCIA. Tel: 961206085 Fax: 961206086

LOGOFINAL-02 racismo

etwinning logo-MECD

Departaments didàctics

Els Departaments Didàctics estàn formats per tots els professors que imparteixen l'ensenyament d'una mateixa matèria. El departament és l'òrgan d'integració i participació del professorat en l'organització del Centre; així com el mitjà permanent per a assegurar la coordinació didàctica i el perfeccionament científic i pedagògic dels seus membres. 

 Les funcions dels departaments són, entre d'altres, les següents:

  • Programació de l'ensenyament de les assignatures: objectius, continguts, metodologia, activitats, tècniques d'avaluació, proves de qualificació, activitats de recuperació ...
  • El·laboració del material didàtic.
  • Preparació i participació en activitats interdiscisplinars i extraescolars.
  • Avaluació continuada dels resultats acadèmics obtinguts pels alumnes matriculats en les matèries que tenen assignades; i al final de cada curs, anàlisi i avaluació de la programació i del grau d'acompliment.
  • Formar part de la Comissió de Coordinació Pedagògica del centre i del departament d'activitats complementàries i extraescolars.

MASTER SECUNDÀRIA

Etwinning

etwinning-logo

Centre solidari

sube el tono APAISADO

Centre de qualitat

El centre forma part de la Xarxa de qualitat i avaluació de la Comunitat Valenciana.

Fundació funcae

Fundació FUNCAE. El centre col·labora amb aquesta fundació enviant alumnat amb qualitats excepcionals.

www.funcae.es

Go to top